4/10-2018

Affaldet, vi har indsamlet, sorteres og kategoriseres, hvorefter vi registrerer det i en global database

Således får vi kortlagt og præciseret, akkurat hvor i verden man finder hvilke typer affald og hvor meget.

Dette giver en meget brugbar viden, når der globalt og politisk, skal træffes beslutninger om hvor det er mest effektivt at sætte ind i forhold til affaldsproblematikken