30/03-2018

55 procent af ferskvandsfugle har affald i maven.

90 procent af alle havfugle har spist plastik, og dette forventes at stige til 99 procent i 2050.

Dødeligheden af fuglene stiger, når de har indtaget plastik og andet affald. Dette skyldes blandt andet, at fuglene tror, de er mætte og derfor bliver underernæret og svage.

Plastikken indeholder derudover giftige og hormonforstyrrende komponenter, der påvirker fuglenes evne til at få unger.

Heldigvis er der en masse frivillige hænder, der gerne vil give miljøet en hjælpende hånd