Persondatapolitik – os om havet (”OOH”)

OOH er dataansvarlig og sådan kontakter du os:

Projekt Os Om Havet, kontakt@osomhavet.dk

Formål med behandling af dine oplysning

OOH indsamler persondata fra medlemmer med det formål at udsende nyhedsbreve samt indkaldelse til årlig generalforsamling i overensstemmelse med foreningens formål.
OOH indsamler persondata fra medlemmer eller personer med regelmæssig kontakt til foreningen, med det formål at sikre et højt niveau af sikkerhed for den enkelte dykker ved arrangementer, samt at de dykkere der dykker i regi af OOH har den tilstrækkelige dykkererfaring, hvor vi som forening er trygge ved at have dem med.

Kategorier af persondata

OOH behandler udelukkende persondata af kategorien : “Almindelig persondata”. Dette sker delvist på baggrund at interresseafvejgningsreglen i databeskyttelsesforordringens artikel 6, stk. 1 litra f.

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Navn på kontaktperson ved nødstilfælde
 • Telefonnummer på kontaktperson ved nødstilfælde

Deling af dit persondata

OOH forpligter sig hermed til aldrig at dele dit persondata med tredjeparter, uden din forudgående skriftlige og eksplicitte samtykke med undtagelse af:
Tredjeparter der repræsenterer OOH eller dig i en potentiel konflikt.

Opbevaring og automatisk sletning

OOH Opbevarer dit persondata i en periode på to år fra indsamlingsdagen, hvorefter det makuleres og/eller slettes.
Opbevaringen af dine persondata sker fysisk og digitalt på en krypteret server.

Dine rettigheder

 • Ret til indsigt i den indsamlede persondata.
 • Ret til berigtigelse af den indsamlede persondata.
 • Ret til, under særlige omstændigheder, sletning af den indsamlede persondata.
 • Ret til, under særlige omstændigheder, begrænsning af behandlingen af den indsamlede persondata.
 • Ret til at gøre indsigelse mod OOHs lovlige behandling af din persondata.
 • Ret til at få udleveret en kopi af din persondata.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.

Klageret

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Foreningen Os om Havet
01.12.2020