22/5-2020

I dag er International Day for Biological Diversity (IDB), som er en dag nedsat af FN med det formål at forøge forståelsen af den globale biodiversitetskrise – og det er en rigtig vigtig sag

En stor variation af liv er helt essentiel for det man kalder økosystem tjenester. Det er de tjenester naturen bringer og man som menneske drager nytte af. Det kunne for eksempel være: iltproduktion fra træer og alger, insekters bestøvning af afgrøder eller fiskeri af havets dyr – for bare at nævne nogle få.

Desværre er biodiversiteten kraftigt faldende og arter verden over forsvinder hurtigere end nogensinde før mens stadig flere er truet.

Land- og skovbrug, forsvindende naturområder og invasive arter er nogle af de faktorer, der bidrager til det store tab af artsrigdommen

Den gode nyhed er, at naturen er helt fantastisk til at finde tilbage på rette spor, den skal bare have lidt hjælp og lidt plads. Ved at genoprette og pleje den vilde natur kan man sørge for, at der er plads til langt mere diversitet.

Du kan også hjælpe naturen derhjemme Måske har du lyst til at lave en lille blomstereng i haven med vilde danske blomster eller bygge et insekthotel

Spred ordet og glæd dig over alle de forskellige arter som sikrer vores fremtid.

Husk, at hvis du har nogle spørgsmål om biodiversitet eller andre naturrelaterede emner, kan du sende dem til biologerne bag Os Om Havet De er altid klar på at tegne og fortælle.