22/11-2020

Vidste du, at måden, hvorpå dyr finder føde, har en stor betydning for, hvor udsatte de er i forhold til at spise plastik? Blåmuslinger er filtratorer!

De har W-formede gæller, hvor de filtrerer

planktonpartikler fra og spiser! Men som filtrator suger de ALT vandet ind omkring dem, og på grund af den store mængde mikroplastik, som florerer i vores have, kommer blåmuslingerne til at spise plastikpartiklerne! På denne måde ophobes det i muslingerne.

Udover blåmuslinger kan hvaler, østers, kammuslinger og mange andre dyrearter nævnes som filtratorer.