12/11-2019

Os Om Havet kæmper aktivt for at bidrage til opnåelsen af FN’s 14. Verdensmål kaldet “Livet I Havet”, hvor det essentielle mål er at bevare verdenshavene og sikre bæredygtig brug af havenes ressourcer.

Vi kan med vores ressourcer hos Os Om Havet dog ikke dække alle kravene til FN’s 14. Verdensmål, men vi kan fokusere på at bidrage til første del:

“Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter”

I gennemsnit er der i dag 13.000 stykker plastikaffald på hver kvadratkilometer i havet, og det niveau vil vi hjælpe med at mindske – gennem hyggelige oprydningsevents, oplysende foredrag og ved at udbrede budskabet om at affald og plastik ikke hører til i naturen.

Nok er vi et lille foretagende, men i det store billede tæller alle indsatser med, og vi kunne ikke gøre det uden dig!